/ Alla produkter / Handdesinfektionsmedel 3 x 500 ml med pump
  • Handdesinfektionsmedel  3 x 500 ml med pump

Handdesinfektionsmedel 3 x 500 ml med pump

                                          Handdesinfetionsmedel

Är ett vattenbaseratmedel, som är skonsamt mot huden och torkar inte ut huden.

Ju mer frekvent man anväder den, så ökar effekten på långtidsverkande skyddet.

 Motverkar bla bakterier, svamp och virus enligt ( Din EN 14476, 2005 - 08 )

Är färdig att användas och är helt parfym fri och luktlös..

God hygien och bra miljöer minskar risken för smittor.

Verksamt ämne: Alkyl ( C12 - 16 ) dimetylammoniumklorid ( ADBAC/BKC ( C 12 - 16 ) 2,4 g/kg.

Svensktillverkad       Säkerhetsdatablad      Produkt fakta